Psicoteràpia breu

La psicoteràpia breu és un enfocament terapèutic que permet ensenyar a resoldre les dificultats de la vida que es mantenen en el temps. Davant d’aquestes dificultats, la psicoteràpia breu és un model orientat a la solució dels problemes, no a les seves causes.

És un tipus de teràpia col·laborativa entre pacient i professional que permet observar resultats en poques sessions.

Aquest servei proporciona un espai de consulta i atenció psicoterapèutica des del model de la psicoteràpia familiar breu.

Compta amb professionals experts en orientació terapèutica, teràpia familiar, individual i de parella, així com acompanyament psicoeducatiu a pares i mares.

Passeig de Sant Gervasi, 57 
Telèfon: 93 259 44 45 / 50

Serveis

La psicoteràpia breu està indicada en aquestes situacions:

  • Estats emocionals limitadors (preocupacions, ansietat, depressió, estrès, pors, tristesa, angoixa, etc.)
  • Problemes familiars.
    Dificultats relacionals i de parella.
  • Separacions i com afrontar-les de cara als fills.
  • Adaptació als canvis i a les crisis vitals i familiars.
    Adopcions i acolliments.

Professionals

Laura Garcia Beltrán

Especialitat: Psicoteràpia breu Máster en teràpia breu estratègia.

Máster en comunicació estretègica i coaching.

Horari:
 Divendres matí-tarda